BA401: Acrylic Bong - Puff.co.za
R 180.00

Acrylic Water Bong

Height = 40cm

Tube diameter = 5m